آموزشگاه مدیریت و مهارت های اداری

با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای، اخذ مدرک فنی حرفه ای ، مدرک بین المللی

 صفحه اصلی  66066429 - 66921932
آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری پایا
 توضیحات

Iran Tourism Training Courses in Tehran, Tourism and Hospitality Education Courses, International Tourism Certificate, Diploma in Tourism, Tour Guide, Museum Guide, Tour management training

 آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای سه گروه آموزشی شامل: آموزشگاه کامپیوتر، آموزشگاه و هتلداری، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری آموزشی می باشد.

 معرفی آموزشگاه

*****

*****

 دوره های پرمخاطب

*****:

*****


آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری