آموزشگاه مدیریت و مهارت های اداری

با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای، اخذ مدرک فنی حرفه ای ، مدرک بین المللی

پرسش و پاسخ های متداول:

 •   آیا امکان پرداخت شهریه دوره ها بصورت اقساط وجود دارد؟

  پاسخ آموزشگاه :

  بله، شما می توانید شهریه دوره های آموزشی را با هماهنگی آموزشگاه بصورت اقساط پرداخت نمایید.

 •   بروزرسانی...

  پاسخ آموزشگاه :

  بروزرسانی....

 •   بروزرسانی...

  پاسخ آموزشگاه :

  بروزرسانی....

 •   بروزرسانی...

  پاسخ آموزشگاه :

  بروزرسانی....

 •   بروزرسانی...

  پاسخ آموزشگاه :

  بروزرسانی....

 •   بروزرسانی...

  پاسخ آموزشگاه :

  بروزرسانی....

 •   بروزرسانی...

  پاسخ آموزشگاه :

  بروزرسانی....

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری